FAQ "BABYCAMERA 0% EMISSION"

Hieronder vindt u alle antwoorden op de verschillende vragen die u over het gebruik van uw toepassing "0 emissie Camera"

BELANGRIJK

Bedankt dat u voor Babycamera 0% Emission gekozen heeft. Uw camera zal updates ontvangen (software-update van de camera).Wanneer er een update beschikbaar is, zal u een bericht ontvangen op uw telefoon zo gauw de camera met de applicatie verbonden is. Wanneer u de update geaccepteerd heeft, moet u de camera even niet gebruiken, of de stekker er uithalen tot de aan/uit schakelaar, die zich op de achterzijde van de camera bevindt, weer groen is. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

De eerste minuten daarna is de meting van de temperatuur in het vertrek nog niet nauwkeurig. Dit zal door het software gecorrigeerd worden zo gauw de interne componenten van de camera de gebruikstemperatuur hebben bereikt. De alarm- en temperatuurfunctie van uw software moet beschouwd worden als een algemene indicatie. Meerdere factoren (plaats, nabijheid van andere voorwerpen...) kunnen de door de camera weergegeven temperatuur beïnvloeden. Dus u kunt beter een ander middel kiezen om temperatuur in de babykamer nauwkeurig bij te houden. Onze applicatie mag alleen gebruikt worden om grote temperatuurverschillen bij te houden, en niet om de temperatuur zelf te meten.

Vereisten voor optimaal gebruik

Wat is het minimale uitgangsvermogen om de camera goed te laten werken?

2 Milliwatt

Wat is het minimale uitgangsvermogen om twee camera's goed te laten werken?

4 Milliwatt

Wat is de resolutie van deze camera?

De maximale resolutie van uw Babycamera 0% Emission komt overeen met het VGA beeldformaat ( 640x480 pixel). U moet er rekening mee houden dat de applicatie My Babycamera deze resolutie aanpast naar gelang de snelheid van uw verbinding.

Waar moeten we op letten tijdens het gebruik van de applicatie « My Babycamera »?

Controleren op de batterij van uw smartphone, tablet of Babycamera 0% Emission ontvanger voldoende opgeladen is.  We raden u aan om 's avonds uw smartphone, tablet of Babycamera 0% Emission ontvanger aan te sluiten.
We raden u tevens aan om de volgende waarschuwingen te activeren (app 2.0) :

 - de batterij zwak waarschuwing: u wordt dan gewaarschuwd wanneer de batterij van uw apparaat op 10%, en vervolgens 5% en 3% is.

- De geen verbinding waarschuwing: u wordt dan gewaarschuwd wanneer u geen verbinding meer heeft met de Babycamera 0 % Emission.

INSTALLATIE VAN UW "BABYCAMERA 0% EMISSION"

 1) Ik kan de speciale "my Babycamera 0% Emission" app niet vinden.

Ga naar Play Store of Apple store, en in de browser de naam van de applicatie invoeren: "My Babycamera" : Play Store of Apple store.

2) Het lukt mij niet de QR code in te sluiten

Om een QR code toe te voegen, moet u klikken op het + teken rechtsboven van uw "My Babycamera" applicatiescherm.

Als u voor de eerste keer onder IOS verbinding maakt, zal u een bericht op uw telefoon krijgen voor toegang tot uw microfoon en camera. Op 'Ja" klikken.

Wanneer u weigert, moet u naar telefooninstellingen, en uw microfoon en camera toegang geven tot de "My Babycamera" applicatie.

Naar gelang de gevoeligheid van uw smartphone, kan het scannen van de QR code onder de behuizing van de Babycamera 0% Emission wat moeilijk gaan. Om dit probleem te verhelpen, raden wij aan om de behuizing van de camera tegen een witte achtergrond te houden.

3) Het homeplug-lichtje op de adapters blijft knipperen

 De twee homeplug adapters kunnen geen verbinding maken, dat kan om de volgende redenen:
- U heeft een van de adapters op een stekkerdoos aangesloten. De adapter(s) op een stopcontact aansluiten, en opnieuw beginnen.
- Uw adapters zijn op twee verschillende elektriciteitsinstallaties aangesloten (dat is mogelijk bij driefasenwisselstroom). In dat geval moet u een stopcontact gebruiken met dezelfde elektrische fase.
- Eén van de stopcontacten waarop u een adapter heeft aangesloten is gescheiden van de ander door een elektriciteitspaneel met een differentieelschakelaar. Kies in dat geval voor twee stopcontacten die niet gescheiden zijn door een differentieelschakelaar.

4) Het netwerklichtje van de homeplug adapter (verbonden met uw router) gaat niet aan?

Sla de gebruiksaanwijzing van uw internet router erop na. Er kunnen Ethernet poorten op uw router zitten die de toegang tot dit type randapparatuur niet toestaan. 

5) Het lichtje van de "Babycaméra 0% Emission" blijft rood

Na aansluiting is de on/off schakelaar (7) van uw Babycamera rood, gaat vervolgens rood knipperen en wordt daarna groen. Het kan enkele minuten duren voordat de schakelaar (7) groen wordt. Wanneer de schakelaar (7) meer dan een uur rood blijft, contacteer ons online.

Uw Babycamera 0% Emission kan geen verbinding krijgen met de Babymoov server om in te loggen. Dit betekent dat er een probleem kan zijn met de PLC adapters, waarvoor u het bovenstaande hoofdstuk (3) moet raadplegen, of met het netwerk, waarvoor u het bovenstaande hoofdstuk (4) moet raadplegen. 

6) Mijn "Babycamera 0% Emission" maakt verbinding met mijn smartphone/tablet, maar als ik verbinding met de camera zoek krijg ik de foutmelding: «Camera is not available right now.(?) »

Dit betekent dat de verbinding tussen de Babycamera 0% Emission en de smartphone niet werkt.

Wanneer u de Babycamera 0% Emission op uw smartphone/tablet aansluit, moet uw smartphone/tablet verbinding hebben met het huiselijk Wifi-netwerk. Wanneer dit niet het geval is, de camera uit de applicatie verwijderen (even op het icoon van de camera klikken, en verwijderen); uw smartphone/tablet met uw huiselijk Wifi-netwerk verbinden, en tot slot de QR code onder de Babycamera 0% Emission opnieuw scannen.

NB: uw Babycamera 0% Emission voorkomt de uitzending van golven door via een kabelverbinding een signaal te sturen naar uw router. Verder moet uw smartphone verbonden zijn met Wifi (huiselijk netwerk of 3G/4G). 

7) Ik wil een extra "Babycamera 0% Emission" aansluiten

Sluit de extra "Babycamera 0% Emission" aan op het lichtnet, en wacht tot deze verbinding maakt met de homeplug adapter van uw router (homepluglichtje knippert niet meer). 

U kunt uw tweede code QR code Babycamera 0% Emission scannen. Nu heeft u aansluiting met twee Babycamera's 0% Emission vanaf de applicatie “My Babycamera”. 

 8) Is er een audio- en video verbindingsbeperking wanneer ik aansluiting heb met de applicatie? 

Nee, wanneer u uw Babycamera 0% Emission aangesloten heeft op het huiselijk Wifi-netwerk via PLC adapters, is de tijd onbeperkt.

In het geval dat u de versie 1.21 heeft van de applicatie, wanneer u zich ver van huis bent, of wanneer u toegang geeft aan iemand anders, is de verbinding beperkt tot 5 minuten. U krijgt dan een bericht met de resterende tijd, die u weer kunt verlengen met 5 minuten.

9) Ik ben ergens waar geen internet-box is. Hoe kan ik nu mijn Babycamera 0% Emission gebruiken?

In dat geval moet u de wifi-sleutel gebruiken (apart verkrijgbaar). De wifi-sleutel is bestemd voor tijdelijk gebruik (wanneer u ergens bent waar geen internet-box is).

De Babycamera 0% Emission aanzetten, en de applicatie "My Babycamera" installeren. Vervolgens de Wifi-sleutel op de USB poort aansluiten.
Ongeveer 1 minuut wachten tot het netwerk wordt weergeven in de lijst met beschikbare Wifi netwerken.
Het "Babymoov cam" netwerk selecteren. Het wachtwoord 12345678 invoeren, en op "Connect" klikken.
U bent nu verbonden met het "Babymoov cam" netwerk, en de applicatie "My Babycamera" is klaar voor gebruik.

Aantekening:
In dit geval gaat de verbinding via wifi, en niet via de homeplug adapter.
U kunt tevens geen notificaties meer ontvangen. Wij raden u dus aan uw applicatie met het beeld van uw kindje op de voorgrond te laten, zodat u zo snel mogelijk gewaarschuwd wordt.
Het bereik is niet meer onbeperkt, maar beperkt tot ongeveer 20 meter.

10) Ik heb de Babycamera ontvanger gekocht, en wil mij nu aansluiten op de applicatie. Hoe werkt dit?

De applicatie is al op de ontvanger geïnstalleerd.

Op het hoofdscherm moet u:
- Naar het instellingen icoon gaan, en verbinding maken met het huiselijk Wifi-netwerk,

- Terug naar het hoofdscherm,
- Klik op het Babycamera icoon,
- Klik op het + teken (rechtsboven van uw scherm)
- De UID (aansluitingsnummer) invoeren, die u vindt onder de voet van de Babycamera 0% Emission. Wij raden aan de voet van de camera op een witte achtergrond te zetten mocht u het UID nummer moeilijk kunnen ontcijferen. Dit nummer eindigt altijd met de cijfers 111A.

- Wachtwoord invoeren: 12345678.

Het wachtwoord, en de naam van uw Babycamera 0% Emission netwerk kunnen gewijzigd worden in de instellingen van de “My Babycamera” applicatie, onder Wachtwoord en Naam. 

11) Kan mijn partner ook administrator worden?

Elk randapparatuur (mobieltje, tablet of Babymoov ontvanger) die de QR code scant, of handmatig de UID invoert wordt administrator.

Dit betekent dat diegene toegang heeft tot de afbeelding van het kindje, maar ook tot de alle functionaliteiten van de applicatie.

12) Ik heb oma toegang gegeven tot mijn babycamera 0% Emission. Kan ik nu ook nog zijn peettante uitnodigen?

U heeft de mogelijkheid om tot 5 personen uit te nodigen om zich op uw babycamera 0% Emission aan te sluiten, waarvan 3 tegelijkertijd

In het geval u de versie 1.21 van de applicatie heeft:
Wanneer u de toegang tot de camera gedeeld heeft, is de verbinding beperkt tot 5 minuten. Als gast krijgt u een bericht met de resterende verbindingstijd, en u heeft de mogelijkheid de verbinding met 5 minuten te verlengen.

13) We zijn 2 administrator, mijn man en mij, en wanneer ik om contact te maken met de applicatie, ik heb een nieuw wachtwoord. Waarom?

NB: Wanneer een administrator het wachtwoord verandert, hebben de andere administrators geen toegang meer tot de Babycamera en worden verzocht het nieuwe wachtwoord in te voeren. Wanneer een nieuwe administrator deze Babycamera wenst toe te voegen, moet hij dit handmatig doen (en niet door de QR code te scannen), en de UID met het nieuwe wachtwoord invoeren.

14) Hoe kan ik notificaties ontvangen?

Notificaties ontvangt u wanneer u vooraf het betreffende hokje in het Menu/Alarm aangevinkt heeft. Er zijn 3 alarmtypes: Bewegingsdetectie, Microfoongevoeligheid en Temperatuur. U moet de gewenste hokjes links van het alarmtype aanvinken. Wanneer een alarm groen wordt, betekent dit dat deze aanstaat.

U zal notificaties ontvangen wanneer u een Wifi 3G/4G verbinding heeft, en uw Babycamera 0% Emission aangesloten is op PLC adapters. Maar wanneer u aansluiting heeft via de 0% Emission wifi-sleutel, krijgt u geen notificaties.

Waarschuwing: uw telefoon zal niet trillen als deze in de stille modus staat. De notificatie is dan alleen zichtbaar (bericht op uw telefoon). 

 

« MY BABYCAMERA » APPLICATIE

1) Het beeld beweegt op de app « My Babycamera»

Controleer het bereik, en de kwaliteit van de netwerkaansluiting. Voor zover mogelijk raden wij aan eerder voor een wifi- als een 3G/4G verbinding te kiezen.

In de nieuwe versie van de applicatie (2.0), past de kwaliteit van het beeld zich automatisch aan de beschikbare snelheid aan, om u steeds van optimaal beeldkwaliteit te verzekeren.


In het geval dat u de versie 1.21 heeft van de applicatie, U kunt de beeldfrequentie en de kwaliteit hiervan verminderen in het menu Settings->Image quality, en het aantal beelden per seconde (15) verlagen; u kunt tevens de beeldschermresolutie (QVGA) wijzigen.

2) Er zit een echo op mijn smartphone/tablet/ Babycamera ontvanger.

De "Babycamera 0% émission" staat te dicht bij uw smartphone/tablet/Babycamera ontvanger. Wanneer u in de buurt moet zijn van de "Babycamera 0% émission", schakel dan tijdelijk de luidspreker uit van uw smartphone/tablet/Babycamera ontvanger, door op de luidspreker-button te drukken van de « My Babycamera » applicatie.
Vergeet niet de luidspreker weer aan te zetten als u zich weer uit de buurt van de Babycamera 0% Emission bevindt.

3) Het lukt mij niet om mijn melodie op de "Babycamera 0% emission" te krijgen

Dit probleem heeft meerdere redenen:

In het geval dat u de versie 1.21 heeft van de applicatie.
- De melodie die u naar uw "Babycamera 0% émission" probeert te sturen is te zwaar. De "Babycaméra 0% Emission" heeft een beperkt geheugen van 5Mo. U moet waarschijnlijk een kleiner bestand uitkiezen.

In het geval dat u de versie 1.21 of 2.0 heeft van de applicatie.
- U heeft een 3G/4G verbinding met de camera. Om in huis een melodie te kunnen uploaden moet u aangesloten zijn op uw wifi-netwerk.
- U bent aangesloten als genodigde; in deze modus kunt u niets veranderen aan de instellingen van de "Babycamera 0% Emission". 

4) Ik ontvang geen notificaties onder IOS op mijn smartphone/tablet.

U moet de app « My Babycamera » toestemming geven om notificaties te sturen; dit wordt gevraagd bij de instelling van de app « My Babycamera ». 
Als u dit geweigerd hebt:
    - De applicatie van uw smartphone/tablet verwijderen 
    - naar de Apple Store om de applicatie opnieuw te installeren. Er zal een bericht verschijnen waarin gevraagd wordt of u de app toestaat push berichten te sturen; nu wel accepteren door op «ja» te drukken.

 

FUNCTIE BESCHIKBAARHEID NAAR GELANG DE AANSLUITING

tableau2-faq-babycamera_nl