Algemene verkoopvoorwaarden Badabulle

BADABULLE algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen uitsluitend de contractuele relaties tussen de gebruikers van de website www.babymoov.com (winkel na verkoop) en de vennootschap BABYMOOV FRANCE, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.926.689,90 euro, met maatschappelijke zetel op 16 rue Jacqueline AURIOL, Parc Industriel des Gravanches, 63100 CLERMONT-FERRAND, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van CLERMONT-FERRAND onder nummer 492 408 448 en vertegenwoordigd door ID MOOV, als voorzitter, zelf vertegenwoordigd door LAURENT WINDENBERGER;

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen BABYMOOV FRANCE en haar klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden.

BABYMOOV FRANCE behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen.

Elke aankoop op de site www.babymoov.com (dienst na verkoop) wordt beheerst door de algemene voorwaarden die gelden op de datum van de bestelling. Wanneer u op de knop "Bestelling valideren" klikt, verklaart u deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

ARTIKEL 2. BESTELLINGEN EN ELEKTRONISCHE HANDTEKENING (WET VAN 13 MAART 2000 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING)

Voor het plaatsen van een bestelling staan ​​de volgende middelen tot uw beschikking:

 • Via internet op de website www.babymoov.com, sectie (dienst na verkoop) 7 dagen per week - 24 uur per dag
 • Telefonisch op 04 73 28 37 37 van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 12u30 en van 14u15 tot 17u.

Wij informeren u per e-mail over de ontvangst van uw bestelling. Een samenvatting van uw bestelling wordt u automatisch per e-mail toegestuurd onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in artikel 6.4 tracking van de levering hieronder. Uw bestelling wordt vervolgens geregistreerd en verwerkt door onze dienst na verkoop.

Elke gevalideerde bestelbon vormt een onherroepelijke aanvaarding die slechts ter discussie kan worden gesteld binnen de grenzen voorzien in deze algemene verkoopvoorwaarden, net zoals het "herroepingsrecht" en "niet op voorraad".

 

ARTIKEL 3. BESCHIKBAARHEID

Productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Na ontvangst van uw bestelling controleren wij de beschikbaarheid van het/de bestelde product(en).

In geval van onbeschikbaarheid nemen we telefonisch contact met u op om met u af te spreken wat er met uw bestelling moet gebeuren: verzending van het/de beschikbare product(en) of annulering van de bestelling. In het geval van een vermindering of annulering van een bestelling (door onbeschikbaarheid van het/de product(en)), wordt het bedrag van uw banktransactie (uitgevoerd via de site van onze partner BNP) dienovereenkomstig aangepast (of geannuleerd) om overeen te stemmen met de eindelijk bestelde artikelen.

 

ARTIKEL 4. PRIJS

De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro, alle taksen inbegrepen, exclusief deelname aan eventuele verzendkosten.

Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro.

BABYMOOV France behoudt zich het recht voor om de op haar site weergegeven prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de geldende prijzen toe te passen die u op het moment van uw bestelling zijn meegedeeld, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De weergegeven prijzen zijn alleen van toepassing op het grootstedelijk gebied van Frankrijk.

 

ARTIKEL 5. BETALINGS- EN ZEKERHEIDSVOORWAARDEN

 • Betaalvoorwaarden :

- Met kredietkaart (Visa, CB, Mastercard): beveiligde transactie met het Mercanet-systeem van BNP PARIBAS. Dit houdt in dat er geen bankgegevens over u via de site www.babymoov.com passeren

Uw bestelling wordt dus geregistreerd en gevalideerd zodra de betaling door de bankdienst is geaccepteerd. De debitering van uw creditcard vindt plaats op de datum van validatie van uw bestelling.

 • Beveiligen:

Uw creditcardgegevens worden versleuteld met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en worden nooit onversleuteld over het netwerk verzonden. De betaling wordt rechtstreeks aan de bank gedaan. BABYMOOV FRANCE heeft geen toegang tot deze gegevens en bewaart ze niet op haar servers. Daarom worden ze bij elke nieuwe transactie op onze site bij u opgevraagd.

 • Eigendomsbehoud clausule:

De producten blijven eigendom van BABYMOOV FRANCE tot volledige inning van de prijs door BABYMOOV FRANCE. Vanaf het moment van levering gaan de risico's van de geleverde goederen echter over op de klant.

 • Wanbetaling:

BABYMOOV Frankrijk behoudt zich het recht voor om een ​​levering te weigeren of een bestelling uit te voeren van een consument met wie een betalingsgeschil gaande is.

 

ARTIKEL 6. LEVERINGSVOORWAARDEN

Producten gekocht op www.babymoov.com worden geleverd op het vasteland van Frankrijk . De producten worden geleverd op het afleveradres dat je tijdens het bestelproces aan ons hebt opgegeven. De aangegeven tijden zijn gemiddelde tijden en komen overeen met de verwerkings-, bereidings- en bezorgtijden van uw bestelling.

Uw pakket bereikt u via onze partner UPS op een relaispunt, d.w.z. een verwerkingstijd van tussen de 8 en 10 werkdagen. Bij een bestelling van Letter-formaat wordt de verzending per post gedaan.

De verwerkingstijd van een bestelling is als volgt samengesteld:

- De voorbereidingstijd: voorbereiding van de bestelling en afhandeling van het pakket door UPS

- Levertijd: tussen 2 en 5 dagen door UPS

6.1 Deelname bezorgkosten:

De verzendkosten zijn vast, ongeacht het bestelde product: € 3,70 inclusief btw per bestelling.

6.2 Vervoer:

De risico's verbonden aan het transport zijn ten laste van BABYMOOV FRANCE, op voorwaarde dat de koper de goederen bij aankomst heeft gecontroleerd en, indien nodig, zijn verhaal tegen de vervoerder heeft uitgeoefend binnen de 48 uur, zelfs in geval van gratis verzending.

In het geval van verlies van een pakket tijdens het transport, kunnen de onderzoekstijden per vervoerder verschillen en één tot drie weken duren.

6.3 Levertijd:

Voor alle producten kan de levering variëren van 8 tot 10 werkdagen (afhankelijk van beschikbaarheid van voorraad (overeenkomstig artikel 2), vanaf de bevestiging van uw bestelling door onze dienst na verkoop.

Dit is een gemiddelde tijd afhankelijk van de bestemming en de beschikbaarheid van het artikel.

BABYMOOV France kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering

In overeenstemming met artikel L 216-2 van de Consumentenwet. In geval van laattijdige levering, met betrekking tot de aangekondigde leveringstermijn, heeft de klant de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager, vanaf de datum aangegeven voor de levering van het product. Neem gewoon telefonisch contact op met onze consumentenservice van maandag tot vrijdag op: 04 73 28 37 37 van 8.45 uur tot 12.30 uur om het aanvraagformulier voor terugbetaling te verkrijgen.

BABYMOOV Frankrijk verbindt zich er vervolgens toe om de klant terug te betalen volgens de voorwaarden bedoeld in artikel L221-4 van het Wetboek van Consumentenrecht, dwz binnen maximaal 14 dagen.

Er is sprake van vertraging wanneer het product om een ​​andere reden dan overmacht niet is geleverd.

Oorlog, opstanden, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om te bevoorraden worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper bevrijden van zijn leveringsplicht. BABYMOOV FRANCE zal de koper tijdig op de hoogte houden van de hierboven opgesomde gevallen of gebeurtenissen. Tijdige levering kan in ieder geval alleen plaatsvinden als de koper op de hoogte is van zijn verplichtingen jegens de verkoper.

6.4 Levering volgen:

Zodra u uw betaalmethode heeft gekozen en gevalideerd, ontvangt u per e-mail een overzicht van uw bestelling en uw factuur, namelijk:

 • Het bedrag van de banktransactie (uw bankgegevens verschijnen niet);
 • De gedetailleerde en volledige lijst van producten;
 • Het factuur- en afleveradres.

We raden u aan dit document, het officiële bewijs van uw bestelling, te bewaren en af ​​te drukken. Indien u informatie wenst over de opvolging van uw bestelling, kunt u van maandag tot en met vrijdag telefonisch contact opnemen met onze consumentendienst op: 04 73 28 37 37 van 8u45 tot 12u30 en van 14u15 tot 14u30. tot 17.00 uur

 • Verzenden :

Enkel leveringen en facturatie in Europees Frankrijk zijn mogelijk.

Over het algemeen worden alle pakketten verzonden via Colissimo.

BABYMOOV FRANCE behoudt zich echter het recht voor om een ​​andere verzendmethode te kiezen om redenen van tijd, gewicht en waarde van de bestelling. De keuze van een andere verzendwijze door BABYMOOV France kan op geen enkele wijze de betaling van de bijdrage van de koper in de verzendkosten in het gedrang brengen.

 • Levering :

Bij uw pakket zit een afleverbon. De levering vindt plaats door de rechtstreekse levering van het product aan de aangekondigde ontvanger, met bij elke levering de handtekening van een ontvangstbevestiging door de geïdentificeerde ontvanger. De sponsor moet zorgen voor een goede beschikbaarheid van de ontvanger op de geplande bezorgmomenten.

U dient bij aflevering de staat van de verpakking en van de producten te controleren. U mag de leveringsbon niet ondertekenen zonder specifieke voorbehoud (afwijking, beschadigd product, enz.) Deze verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon heeft ondertekend.

U moet deze reserveringen ook uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van het artikel/de artikelen per aangetekend schrijven aan de vervoerder bevestigen en een kopie van deze brief sturen naar:

BADABULLE Klantenservice
Rue Jacqueline Auriol 16,
Industriepark van Gravanches
63051 Clermont Ferrand Cedex 2

Indien een pakket beschadigd is bij aflevering dient u dit te weigeren.

Indien de producten aan ons geretourneerd moeten worden, dienen deze binnen zeven werkdagen na levering geretourneerd te worden. Elke klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, kan niet worden aanvaard. Het retourneren van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten in originele staat.

In het geval van een onvolledig adres, onjuist adres, weigering van het pakket door de ontvanger of gebrek aan informatie waardoor het onmogelijk is om het product op tijd aan de ontvanger te leveren, kan BABYMOOV FRANCE niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uiteindelijke kwaliteit van deze levering. Als dit gebrek aan informatie leidt tot een tweede aanbieding aan de bestemmeling, heeft BABYMOOV FRANCE het recht om de klant de kosten te vragen die verband houden met deze tweede levering.

In geval van afwezigheid van de ontvanger op het moment van bezorging, als onderdeel van de bezorging door de vervoerder, zal de bezorger een bericht achterlaten in de brievenbus van de ontvanger. Laatstgenoemde zal het dan moeten komen afhalen op het adres vermeld op de afleveringsbon (postkantoor).

Bij afwezigheid van de bestemmeling kan BABYMOOV FRANCE niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uiteindelijke kwaliteit van de levering.

 • Klachten:

Zonder voorbehoud bij de levering of weigering van het pakket, zal BABYMOOV FRANCE geen enkele klacht over de staat van het (de) geleverde pakket(ten) ontvankelijk kunnen verklaren.

Klachten over de levering van het product moeten binnen 7 werkdagen na de dag van levering worden ingediend. Deze klachten zullen altijd met attente welwillendheid worden ontvangen, waarbij altijd goede trouw wordt verondersteld bij degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. In geval van een geschil zal de klant eerst contact opnemen met BABYMOOV FRANCE om een ​​minnelijke schikking te bekomen, door telefonisch contact met ons op te nemen op het nummer 04 73 28 37 37 van 8u45 tot 12u30.

 

ARTIKEL 7. VERANTWOORDELIJKHEDEN

BABYMOOV FRANCE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract in geval van toevallige gebeurtenis, overmacht zoals bepaald door de rechtbanken, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand in geval van fout van de klant of als deze niet-uitvoering te wijten is aan het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij bij het contract.

BABYMOOV FRANCE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van misbruik van de producten die op de site www.babymoov.com worden verkocht

BABYMOOV FRANCE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade als gevolg van deze geschenken, bedrijfsschade, winstderving, schade of kosten die kunnen ontstaan ​​voor producten die zijn aangekocht om aan professionele behoeften te voldoen.

De keuze en de aankoop van een product of een dienst vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name wegens incompatibiliteit van de apparatuur, kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, terugbetaling of ter discussie stellen van de verantwoordelijkheid van Badabulle.

In het geval van niet-levering van een bestelling of een deel van een bestelling, heeft u maximaal één jaar (vanaf de datum van vertrek uit onze magazijnen) de tijd om u hiervan op de hoogte te stellen. Na deze termijn accepteren wij geen enkele claim.

 

ARTIKEL 8. HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met artikel L221-18 van Consumptie heeft de consument een periode van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om elk artikel dat niet bij hem past terug te sturen en een omruiling of terugbetaling aan te vragen zonder boete (binnen 14 dagen ), met uitzondering van retourkosten.

Hierna de tekst van het artikel L 221-18 ode van het verbruik:

“De consument beschikt over een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen van een op afstand gesloten overeenkomst, na telefonisch of buiten verkoopruimten, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen of andere kosten moet dragen dan die voorzien in de artikelen L. 221-23 tot L. 221-25 .

De in het eerste lid genoemde termijn gaat in op de dag:
1° Het sluiten van het contract, voor contracten voor het leveren van diensten en deze vermeld in artikel L. 221-4 ;
2° Vanaf de ontvangst van de goederen door de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, voor overeenkomsten tot verkoop van goederen. Voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten kan de consument zijn herroepingsrecht uitoefenen vanaf het sluiten van de overeenkomst.
In het geval van een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde goederen of in het geval van een bestelling van een goed bestaande uit partijen of meerdere onderdelen waarvan de levering gespreid is over een bepaalde periode, loopt de termijn vanaf de ontvangst van het laatste goed of de laatste partij of van het laatste stuk.
Voor contracten die voorzien in de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, loopt de periode vanaf de ontvangst van het eerste goed.

In overeenstemming met artikel L242-3 van de consumentenwet is elke clausule waarbij de consument afstand doet van zijn herroepingsrecht zoals gedefinieerd in artikel L. 221-18, nietig.

 

ARTIKEL 9. RETOURFORMALITEITEN PRODUCT

Elke retouraanvraag moet worden ingediend bij de Consumentendienst van Badabulle, telefonisch op 04 73 28 37 37 of per e-mail op services@badabulle.com

Het product moet binnen 14 dagen na de mededeling van de beslissing tot herroeping worden teruggestuurd, in goede staat, vergezeld van alle toebehoren (kennisgevingen, garanties, enz.), in de originele verpakking en ongebruikt.

De terugzending van de producten gebeurt op kosten, risico en risico van de koper.

Dit recht van teruggave kan enkel worden aanvaard voor volledige producten, in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.) met een kopie van de aankoopfactuur (ontvangen per e-mail na bevestiging van de rekening houdend met de bestelling) en de Badabulle leveringsbon (gehecht aan het pakket bij levering).

Artikelen die door de Klant onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild worden teruggestuurd, worden niet teruggenomen.

 

ARTIKEL 10. COMPUTERVOORSCHRIFTEN EN VRIJHEDEN

U heeft op elk moment het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978).

U kunt ook een verzoek indienen bij onze webservice: service@badabulle.com of per mail naar:

Communicatieafdeling van Badabulle
Rue Jacqueline Auriol 16,
Industriepark van Gravanches
63051 Clermont Ferrand Cedex 2

 

ARTIKEL 11. GESCHIL EN AANSPRAKELIJKHEID

Dit contract wordt geregeld door de Franse wet

Voor al uw vragen over onze producten kunt u gratis contact opnemen met de Consumentendienst op onze website www.babymoov.com