Levenslange Garantie babyproducten | Babymoov®

Levenslange garantie van Babymoov

Mijn producten aanmelden voor levenslange garantie

Vanaf de aankoopdatum, en/of afhaaldatum in de winkel, beschikt u over 2 maanden om uw product aan te melden voor levenslange garantie.

Klik hiertoe op de "Help"-knop rechtsonder op uw scherm en bereidt volgende documenten voor :

  • uw aankoopbewijs van minder dan 2 maanden oud (rekening, kassaticket, leveringsbon, bestelbon, geschenkbon*)
  • het artikelnummer van uw product (A of B gevolgd door 6 cijfers) vermeld op de verpakking net boven de streepjescode, op de voorpagina van de handleiding en/of op het product
  • het productienummer gegraveerd op het product, of vermeld in de buurt van de streepjescode op de verpakking ; het kan bestaan uit 4 cijfers, 4 cijfers-4 cijfers, 2 cijfers/2 cijfers, of 4 cijfers POFR.
* Voor het aanmelden van geschenken zie hieronder

Toepassingsgebied van de Levenslange Garantie

De levenslange Garantie is voorbehouden aan een natuurlijk persoon en dekt niet een professioneel gebruik van het product.

Verblijfslanden waarop de Babymoov Levenslange Garantie toepasselijk is :

België, Republiek Tsjechië, Denemarken, Italië, Groenland, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Spanje, Continentaal Frankrijk met inbegrip van Corsica, Andorra, Monaco, Frans Guyana, Martinique, Guadeloupe, La Reunion, Frans Polynesië, Polen, Slovakije, Roemenië, Moldavië, Hongarije, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Portugal.

Verblijfslanden waarop de Badabulle Levenslange Garantie toepasselijk is :
Continentaal Frankrijk met inbegrip van Corsica, Andorra, Monaco, Frans Polynesië, België, Nederland, Luxemburg, Spanje en Franstalig-Zwitserland.

Registratie geboortecadeau en levenslange garantie

Bij aankoop van een kraamcadeau of via een geboortelijst blijft de registratieperiode van 2 maanden hetzelfde. Vergeet niet het product direct na de aankoop te registreren onder de Levenslange Garantie voor toekomstige ouders.

Vul gewoon hun gegevens in op het formulier. In het geval van een geboortelijst, moet u de producten ook onmiddellijk na het afhalen in de winkel registreren en niet bij het afsluiten van de geboortelijst, wat meestal ruim na de toegestane periode van 2 maanden is.

Wanneer geldt deze levenslange garantie?

De levenslange garantie gaat in na het verloop van de wettelijke garantie van 2 jaar en begint dus te lopen op de dag nadat het aangekochte goed twee jaar oud is.

Tijdens de eerste twee jaar is je product gedekt door de wettelijke garantie van 2 jaar die wordt toegepast op vertoon van een aankoopbewijs, zonder voorafgaande registratie. Ben je vergeten je te registreren voor de levenslange garantie, weet dan dat je product dus toch gedurende twee jaar gedekt is!

Wat dekt de levenslange garantie? De garantie is van toepassing op voorwaarde dat het product werd gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, in geval van elektrische of elektronische werkingsstoringen en bij defecte onderdelen.

Wat dekt de levenslange garantie niet?

De garantie geldt niet voor verbruiksmaterialen (fopspenen, spenen, flessenborstels, batterijen ...). Ze dekt geen beschadigingen veroorzaakt door een verkeerd gebruik van het materiaal, een slecht onderhoud, breuk, schade ten gevolge van een ongeval of een val, esthetische aantastingen van de oppervlakken aan de binnen- en buitenzijde die geen invloed hebben op het gebruik van het product (vlekken, krassen, schrammen, verkleuring, opdrukken).
De garantie dekt geen normale slijtage, zoals de normale slijtage van textiel (beschadigde stoffen door regelmatig gebruik, verkleuring, scheuren, gaten), naden, ritssluitingen.
Verlies, diefstal of eender welke aantasting ten gevolge van een extern voorval worden evenmin door de garantie gedekt.

Toepassing van de levenslange garantie

Babymoov biedt uit hoofde van die garantie een herstelling of vervanging van het artikel of product aan wanneer de gebreken onherstelbaar zijn.
Babymoov wil zijn klanten voortdurend tevredenstellen. Daarom vernieuwen we onze assortimenten regelmatig. In de veronderstelling dat we niet in staat zijn om het artikel door hetzelfde model te vervangen, behouden we ons de mogelijkheid voor om je een gelijkaardig product en/of een product met gelijkwaardige technische eigenschappen aan te bieden. Wanneer een ander assortiment zich opdringt, wordt het product geruild tegen een product waarvan de waarde met de aankoopprijs overeenstemt. De levenslange garantie laat in geen geval toe om de terugbetaling van het defecte product te vragen.
Elke aanvraag voor de toepassing van de levenslange garantie kan onderworpen worden aan een fysieke controle van het product. De retourkosten zijn ten laste van de consument.

Producten uitgezonderd van de levenslange garantie : Twist-, Kozii- en Foodii-artikelen, tweedehands artikelen, herverpakte producten."

Hulp nodig?

Neem comtact op met onze klantendienst via ons 'Help'-knopje of via onze contactformulier.

01

REGISTREER UW PRODUCTEN VOOR LEVENSLANGE GARANTIE

Je hebt 2 maanden na de datum van aankoop en/of afhaling in de winkel om je product te registreren voor de levenslange garantie.

Klik hiervoor op de widget/knop "Help", rechtsonder in uw scherm.

02

Bereid de volgende informatie voor en geef deze door

  • Uw aankoopbewijs minder dan 2 maanden oud (herroepingsbewijs, factuur, leveringsbewijs, bestelbon, cadeaubon*)
  • De referentie van uw product (A of B gevolgd door 6 cijfers) geschreven op de verpakking richting barcode, op de instructies of op het product
  • Het batchnummer dat op het product is geschreven/gegraveerd, of op de verpakking in de richting van de streepjescode. Het kan de vorm aannemen van 4 cijfers, 4 cijfers-4 cijfers, 2 cijfers/2 cijfers of 4 cijfers POFR-cijfers. Om onze video-tutorial te zien: klik hier

* Zie onderstaande inschrijvingsvoorwaarden voor geschenken

01

REGISTREER UW PRODUCTEN VOOR LEVENSLANGE GARANTIE

Je hebt 2 maanden na de datum van aankoop en/of afhaling in de winkel om je product te registreren voor de levenslange garantie.

Klik hiervoor op de widget/knop "Help", rechtsonder in uw scherm.

02

Bereid de volgende informatie voor en geef deze door

  • Uw aankoopbewijs minder dan 2 maanden oud (herroepingsbewijs, factuur, leveringsbewijs, bestelbon, cadeaubon*)
  • De referentie van uw product (A of B gevolgd door 6 cijfers) geschreven op de verpakking richting barcode, op de instructies of op het product
  • Het batchnummer dat op het product is geschreven/gegraveerd, of op de verpakking in de richting van de streepjescode. Het kan de vorm aannemen van 4 cijfers, 4 cijfers-4 cijfers, 2 cijfers/2 cijfers of 4 cijfers POFR-cijfers. Om onze video-tutorial te zien: klik hier

* Zie onderstaande inschrijvingsvoorwaarden voor geschenken

Onze verloving

Omdat het ons primaire doel is om u volledige gemoedsrust te bieden, stellen we zeer hoge eisen aan de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten . Deze toewijding wordt weerspiegeld in de levenslange garantie die we bieden op onze producten. De levenslange garantie van Babymoov en Badabulle is gratis, persoonlijk en niet overdraagbaar en geldt uitsluitend voor een nieuw product aangekocht in een door Babymoov erkend verkooppunt.

Geboortegeschenk en registratie in levenslange garantie

Als onderdeel van een aankoop voor een geboortegeschenk of via een geboortelijst blijft de inschrijftermijn van 2 maanden gelijk. Vergeet niet om het product direct na aankoop te registreren voor levenslange garantie voor toekomstige ouders .

Vul gewoon hun gegevens in op het formulier. In het kader van een geboortelijst moeten de producten ook onmiddellijk na het ophalen in de winkel onder de levenslange garantie worden geregistreerd en niet wanneer de lijst wordt gesloten, wat meestal ruim na de toegestane periode van 2 maanden gebeurt.

Bereik van levenslange garantie

De levenslange garantie is voorbehouden aan natuurlijke personen en dekt niet het gebruik van een product in een professionele context.

Woonlanden komen in aanmerking voor de levenslange garantie van Babymoov

België, Tsjechië, Denemarken, Groenland, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Spanje, Italië, Europees Frankrijk inclusief Corsica, Andorra, Monaco, Guyana, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Frans-Polynesië, Polen, Slowakije, Roemenië, Moldavië, Zwitserland, Hongarije , Verenigd Koninkrijk, Portugal, Verenigde Staten, Canada.

Woonlanden die in aanmerking komen voor de levenslange garantie van Badabulle

Europees Frankrijk inclusief Corsica, Monaco, Andorra, Frans-Polynesië, Réunion, Martinique, Guyana en Guadeloupe. België, Luxemburg, Nederland, Spanje, Frans Zwitserland,

Wanneer is deze levenslange garantie van toepassing?

De levenslange garantie vervangt de wettelijke garantie van 2 jaar en gaat dus in op de dag na de tweede verjaardag van je aankoop.

Gedurende de eerste twee jaar valt uw product onder de wettelijke garantie van 2 jaar, die van toepassing is op vertoon van het aankoopbewijs, zonder voorafgaande registratie. Als je bent vergeten je te registreren voor de levenslange garantie, weet dan dat je product nog steeds 2 jaar gedekt is!

Wat valt er onder de garantie

De garantie geldt onder voorbehoud van gebruik in overeenstemming met de instructies, elektronische of elektrische storingen en defecte onderdelen.

Wat valt niet onder de levenslange garantie

De garantie dekt geen verbruiksartikelen (fopspenen, fopspenen, flessenborstels, batterijen, enz.). Ze dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de apparatuur, slecht onderhoud of door breuk, schade als gevolg van een ongeval of een val, esthetische veranderingen aan interne en externe oppervlakken die geen invloed hebben op het gebruik van het product (vlekken, krassen, slijtage, verkleuring, zeefdruk)
De garantie dekt geen normale slijtage, zoals normale slijtage van textiel (stoffen versleten door regelmatig gebruik, vervaging, scheuren, gaten), naden.
Verlies, diefstal of elke wijziging die verband houdt met een externe gebeurtenis zijn eveneens uitgesloten van de garantie.

Producten die niet in aanmerking komen voor de levenslange garantie: reserveonderdelen, alle artikelen zonder het levenslange garantie-logo op de verpakking, onze Imperfect-producten, de Twist-reeks, Kozii-reeks, Foodii-reeks, tweedehands/tweedehands, gereviseerde producten.

Levenslange garantie aanvraag

Onder deze garantie biedt Babymoov de herstelling van het artikel of de vervanging van het product aan indien de gebreken onherstelbaar zijn.
In het belang van een blijvende klantentevredenheid zorgt Babymoov voor een regelmatige vernieuwing van haar assortimenten.In het geval dat we het artikel niet kunnen vervangen door hetzelfde model, behouden we ons het recht voor om u een gelijkaardig product en/of een gelijkwaardig technisch product aan te bieden. karakteristiek. Als een assortimentswijziging nodig is, wordt er geruild voor een product met een waarde die gelijk is aan de aankoopprijs. De levenslange garantie geeft u in geen geval het recht om terugbetaling te vragen voor het defecte product.
Elke claim op levenslange garantie kan onderhevig zijn aan fysieke inspectie van het product. Retourkosten zijn voor rekening van de consument.


Hoe gebruik ik mijn levenslange garantie?

Als u zich zorgen maakt buiten de wettelijke garantie van 2 jaar, neemt u gewoon contact op met ons Customer Relations- team (met uw aankoopbewijs en een kopie van de e-mail waarin de ontvangst van uw registratieverzoek voor levenslange garantie wordt bevestigd). Bij een technisch probleem dat onder de levenslange garantie valt, wordt je product zo snel mogelijk gerepareerd of omgeruild!

Hulp nodig ?

Voor vragen kunt u hier per e-mail contact opnemen met onze afdeling Klantenrelaties