AV

Algemene verkoopvoorwaarden | Babymoov

In overeenstemming met artikel 34 van wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014, zijn deze bepalingen van toepassing op contracten gesloten na 13 juni 2014.

ARTIKEL 1. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen uitsluitend de contractuele relaties tussen de gebruikers van de website www.babymoov.nl (dienst na verkoop) en de vennootschap BABYMOOV GROUP, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 109.440 euro, waarvan het hoofdkantoor gevestigd te 16 rue Jacqueline AURIOL, Parc Industriel des Gravanches, 63100 CLERMONT-FERRAND, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van CLERMONT-FERRAND onder nummer 413 027 129 en vertegenwoordigd door de heer Arnaud THIOLLIER als voorzitter.
Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de BABYMOOV GROEP en haar klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden.
BABYMOOV GROUP behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen.
Elke aankoop op de site www.babymoov.nl wordt beheerst door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Wanneer u op de knop "Bestelling valideren" klikt, verklaart u deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

ARTIKEL 2. BESTELLINGEN EN ELEKTRONISCHE HANDTEKENING (WET VAN 13 MAART 2000 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING)

Voor het plaatsen van een bestelling staan ​​de volgende middelen tot uw beschikking:
- Via internet op de site www.babymoov.nl,  7 dagen per week - 24 uur per dag
- Telefonisch op 02 290 20 43 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 (buiten wettelijke verlofdagen en uitzonderlijke sluitingsdagen). Het uurrooster van onze klantendienst is van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u. Wij informeren u per e-mail over de ontvangst van uw bestelling. Een samenvatting van uw bestelling wordt u automatisch per e-mail toegestuurd onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in artikel 6.4 tracking van de levering hieronder. Uw bestelling wordt vervolgens geregistreerd en verwerkt door onze dienst na verkoop.
Elke gevalideerde bestelbon vormt een onherroepelijke aanvaarding die slechts ter discussie kan worden gesteld binnen de grenzen voorzien in deze algemene verkoopvoorwaarden, net zoals het "herroepingsrecht" en "niet op voorraad".

ARTIKEL 3. BESCHIKBAARHEID

Productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Na ontvangst van uw bestelling controleren wij de beschikbaarheid van het/de bestelde product(en). In geval van onbeschikbaarheid nemen we telefonisch contact met u op om met u af te spreken wat er met uw bestelling moet gebeuren: verzending van het/de beschikbare product(en) of annulering van de bestelling. In het geval van een vermindering of annulering van een bestelling (door onbeschikbaarheid van het/de product(en)), wordt het bedrag van uw banktransactie (uitgevoerd via de site van onze partner BNP) dienovereenkomstig aangepast (of geannuleerd) om overeen te stemmen met de eindelijk bestelde artikelen.

ARTIKEL 4. PRIJS

De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro, alle taksen inbegrepen, exclusief deelname aan eventuele verzendkosten. Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro. De BABYMOOV GROUP behoudt zich het recht voor om de op haar site weergegeven prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de geldende prijzen toe te passen die u op het moment van uw bestelling zijn meegedeeld, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De weergegeven prijzen zijn alleen van toepassing op het grootstedelijk gebied van Frankrijk.

ARTIKEL 5. BETALINGS- EN ZEKERHEIDSVOORWAARDEN

Betaalvoorwaarden :
- Met kredietkaart (Visa, CB, Mastercard): beveiligde transactie met het Mercanet-systeem van BNP PARIBAS. Dit houdt in dat er geen bankgegevens over u via de site www.babymoov.nl passeren
Uw bestelling wordt dus geregistreerd en gevalideerd zodra de betaling door de bankdienst is geaccepteerd. De debitering van uw creditcard vindt plaats op de datum van validatie van uw bestelling.

Beveiligen:
Uw creditcardgegevens worden versleuteld met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en worden nooit onversleuteld over het netwerk verzonden. De betaling wordt rechtstreeks aan de bank gedaan. ALT PARTNERS heeft geen toegang tot deze contactgegevens en bewaart ze niet op haar servers. Daarom worden ze bij elke nieuwe transactie op onze site bij u opgevraagd.

Eigendomsbehoud clausule:
De producten blijven eigendom van BABYMOOV GROUP tot volledige inning van de prijs door BABYMOOV GROUP. Vanaf het moment van levering gaan de risico's van de geleverde goederen echter over op de klant.

Wanbetaling:
De BABYMOOV GROUP behoudt zich het recht voor om een ​​levering te weigeren of een bestelling uit te voeren van een consument met wie een betalingsgeschil gaande is.

ARTIKEL 6. LEVERINGSVOORWAARDEN

Producten gekocht op www.babymoov.nl worden geleverd in het BENELUX. De producten worden geleverd op het afleveradres dat je tijdens het bestelproces aan ons hebt opgegeven. De aangegeven tijden zijn gemiddelde tijden en komen overeen met de verwerkings-, bereidings- en bezorgtijden van uw bestelling.
Uw pakket zal u bereiken via de "DHL"-service, d.w.z. een verwerkingstijd van tussen de 8 en 10 werkdagen. Bij een bestelling van Letter-formaat wordt de verzending per post gedaan.

De verwerkingstijd van een bestelling is als volgt samengesteld:
- De voorbereidingstijd: voorbereiding van de bestelling en afhandeling van het pakket door DHL
- Levertijd: tussen de 2 en 5 dagen Met DHL


6.1 Deelname bezorgkosten:

Voor alle verzendingen onder 60€ bedragen 6€.


6.2 Vervoer:

De risico's verbonden aan het transport zijn ten laste van BABYMOOV GROUP, op voorwaarde dat de koper de goederen bij aankomst heeft gecontroleerd en desgevallend zijn verhaal tegen de vervoerder heeft uitgeoefend binnen de 48 uur, zelfs in geval van gratis verzending.
In het geval van verlies van een pakket tijdens het transport, kunnen de onderzoekstijden per vervoerder verschillen en één tot drie weken duren.

6.3 Levertijd:

Voor alle producten kan de levering variëren van 8 tot 10 werkdagen (afhankelijk van beschikbaarheid van voorraad (overeenkomstig artikel 2), vanaf de bevestiging van uw bestelling door onze dienst na verkoop.
Dit is een gemiddelde tijd afhankelijk van de bestemming en de beschikbaarheid van het artikel. BABYMOOV GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering.
In overeenstemming met artikel L138-2 van de Consumentenwet heeft de klant in geval van laattijdige levering, met betrekking tot de aangekondigde leveringstermijn, de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame medium, vanaf de aangegeven datum voor de levering van het product. Neem gewoon telefonisch contact op met onze consumentenservice van maandag tot vrijdag op: 02 290 20 43 van 9u tot 12.30 uur of via onze website op het help-knopje om het aanvraagformulier voor terugbetaling te verkrijgen. GROUP BABYMOOV verbindt zich er dan toe om de klant terug te betalen volgens de voorwaarden bedoeld in artikel L121-21-4 van het Wetboek van Consumentenrecht, dwz binnen maximaal 14 dagen.
Er is sprake van vertraging wanneer het product om een ​​andere reden dan overmacht niet is geleverd. Oorlog, opstanden, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om te bevoorraden worden beschouwd als gevallen van overmacht die de verkoper bevrijden van zijn leveringsplicht. Babymoov zal de koper tijdig op de hoogte houden van de hierboven opgesomde gevallen of gebeurtenissen. Tijdige levering kan in ieder geval alleen plaatsvinden als de koper op de hoogte is van zijn verplichtingen jegens de verkoper.

6.4 Levering volgen:

Zodra u uw betaalmethode heeft gekozen en gevalideerd, ontvangt u per e-mail een overzicht van uw bestelling en uw factuur, namelijk:
- Het bedrag van de banktransactie (uw bankgegevens verschijnen niet);
- De gedetailleerde en volledige lijst van producten;
- Het factuur- en afleveradres.
We raden u aan dit document, het officiële bewijs van uw bestelling, te bewaren en af ​​te drukken. Indien u informatie wenst over de opvolging van uw bestelling, kan u van maandag tot vrijdag telefonisch contact opnemen met onze klantendienst op: 02 290 20 43 van 9u tot 12u30 of via ons help-knopje.

Verzenden :
Enkel leveringen en facturatie in de BENELUX zijn mogelijk.
Over het algemeen worden alle pakketten verzonden via DHL.
Babymoov behoudt zich echter het recht voor om een ​​andere verzendmethode te kiezen om redenen van tijd, gewicht en bestelwaarde. De keuze van een andere verzendmethode door Babymoov kan op geen enkele manier de betaling van de bijdrage van de koper in de verzendkosten in het gedrang brengen.

Levering :
Bij uw pakket zit een afleverbon. De levering vindt plaats door de rechtstreekse levering van het product aan de aangekondigde ontvanger, met bij elke levering de handtekening van een ontvangstbevestiging door de geïdentificeerde ontvanger. De sponsor moet zorgen voor een goede beschikbaarheid van de ontvanger op de geplande bezorgmomenten.
U dient bij aflevering de staat van de verpakking en van de producten te controleren. U mag de leveringsbon niet ondertekenen zonder specifieke voorbehoud (afwijking, beschadigd product, enz.) Deze verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de leveringsbon heeft ondertekend.
U moet deze reserveringen ook uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van het artikel/de artikelen per aangetekend schrijven aan de vervoerder bevestigen en een kopie van deze brief sturen naar:

Afdeling Klantenrelaties van Babymoov
Rue Jacqueline Auriol 16,
Industriepark van Gravanches
63051 Clermont Ferrand Cedex 2


Indien een pakket beschadigd is bij aflevering dient u dit te weigeren.

Indien de producten aan ons geretourneerd moeten worden, dienen deze binnen zeven werkdagen na levering geretourneerd te worden. Elke klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, kan niet worden aanvaard. Het retourneren van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten in originele staat.
In geval van een onvolledig adres, onjuist adres, weigering van het pakket door de bestemmeling of gebrek aan informatie waardoor het product niet tijdig bij de bestemmeling kan worden afgeleverd, kan BABYMOOV GROUP niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uiteindelijke kwaliteit van deze levering. Indien dit gebrek aan informatie leidt tot een tweede aanbieding aan de bestemmeling, heeft BABYMOOV GROUP het recht om de klant de kosten te vragen die gepaard gaan met deze tweede levering.
In geval van afwezigheid van de ontvanger op het moment van bezorging, als onderdeel van de bezorging door de vervoerder, zal de bezorger een bericht achterlaten in de brievenbus van de ontvanger. Laatstgenoemde zal het dan moeten komen afhalen op het adres vermeld op de afleveringsbon (postkantoor).
Bij afwezigheid van de bestemmeling kan BABYMOOV GROUP niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uiteindelijke kwaliteit van de levering.

Klachten:
Zonder voorbehoud bij de levering of weigering van het pakket, zal geen enkele klacht over de staat van het (de) geleverde pakket(ten) ontvankelijk zijn door BABYMOOV GROUP.
Klachten over de levering van het product moeten binnen 7 werkdagen na de dag van levering worden ingediend. Deze klachten zullen altijd met attente welwillendheid worden ontvangen, waarbij altijd goede trouw wordt verondersteld bij degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. In geval van een geschil zal de klant eerst contact opnemen met BABYMOOV GROUP om een ​​minnelijke schikking te bekomen, door telefonisch contact met ons op te nemen op het nummer 02 290 20 43 van 9u tot 12u30 of via ons help-knopje.

ARTIKEL 7. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De GROEP BABYMOOV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract in geval van toevallige gebeurtenis, overmacht zoals bepaald door de rechtbanken, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand in geval van fout van de klant of als deze niet-uitvoering te wijten is aan het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij bij het contract.
De BABYMOOV GROUP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit het misbruik van de producten die op de site www.babymoov.nl worden verkocht
Met betrekking tot producten aangekocht om aan professionele behoeften te voldoen, aanvaardt de BABYMOOV GROUP geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade als gevolg van deze presenties, bedrijfsschade, winstderving, schade of kosten die zouden kunnen ontstaan.
De keuze en de aankoop van een product of een dienst vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name wegens incompatibiliteit van de apparatuur, kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, terugbetaling of betwisting van de aansprakelijkheid van Babymoov.
In het geval van niet-levering van een bestelling of een deel van een bestelling, heeft u maximaal één jaar (vanaf de datum van vertrek uit onze magazijnen) de tijd om u hiervan op de hoogte te stellen. Na deze termijn accepteren wij geen enkele claim.

ARTIKEL 8. HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met artikel L121-21 van de Consumentenwet heeft de consument een periode van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om elk artikel dat niet bij hem past terug te sturen en een omruiling of terugbetaling zonder boete aan te vragen (binnen 14 dagen ), met uitzondering van retourkosten.
Hier is de tekst van artikel L121-21 van de consumentencode:
“De consument beschikt over een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen van een op afstand gesloten overeenkomst, na telefonisch of buiten verkoopruimten, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen of andere kosten moet dragen dan die voorzien in de artikelen L. 121-21-3 tot L. 121-21-5. Elk beding waarbij de consument afstand doet van zijn herroepingsrecht is nietig.

De in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag:
1° Het sluiten van het contract, voor contracten voor het leveren van diensten en deze vermeld in artikel L. 121-16-2;
2° Vanaf de ontvangst van de goederen door de consument of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, voor overeenkomsten van koop van goederen en overeenkomsten van levering van diensten, waaronder de levering van goederen.

In het geval van een bestelling van meerdere afzonderlijk geleverde goederen of in het geval van een bestelling van een goed bestaande uit partijen of meerdere onderdelen waarvan de levering gespreid is over een bepaalde periode, loopt de termijn vanaf de ontvangst van het laatste goed of de laatste partij of van het laatste stuk.

Voor contracten die voorzien in de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, loopt de periode vanaf de ontvangst van het eerste goed. »

ARTIKEL 9. RETOURFORMALITEITEN PRODUCT

Elke retouraanvraag moet worden gericht aan de Consumentenservice van Babymoov, telefonisch op het nummer 02 290 20 43 of per e-mail op services@babymoov.com
Het product moet binnen 14 dagen na de mededeling van de beslissing tot herroeping worden teruggestuurd, in goede staat, vergezeld van alle toebehoren (kennisgevingen, garanties, enz.), in de originele verpakking en ongebruikt.
De terugzending van de producten gebeurt op kosten, risico en risico van de koper.
Dit recht van teruggave kan enkel aanvaard worden voor volledige producten, in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.) met een kopie van de aankoopfactuur (ontvangen per e-mail na bevestiging van de rekening van de bestelling) en de Babymoov leveringsbon. notitie (gehecht aan het pakket bij aflevering).
Artikelen die door de Klant onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild worden teruggestuurd, worden niet teruggenomen.

ARTIKEL 10. COMPUTERVOORSCHRIFTEN EN VRIJHEDEN

U heeft op elk moment het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978).
U kunt ook een verzoek indienen bij onze webservice: services@babymoov.com of per mail naar:

Afdeling Klantenrelaties van Babymoov
Rue Jacqueline Auriol 16,
Industriepark van Gravanches
63051 Clermont Ferrand Cedex 2

ARTIKEL 11. GESCHIL EN AANSPRAKELIJKHEID

Dit contract wordt geregeld door de Franse wet
Voor al uw vragen over onze producten kunt u gratis contact opnemen met de Consumentendienst op onze website www.babymoov.nl