Badabulle Juridische kennisgeving

REDACTIE INFORMATIE

Deze website is eigendom van BADABULLE, Siret ... RCS Clermont-Ferrand 492 408 448

waarvan het hoofdkantoor is:

BABYMOOV FRANKRIJK

Jacqueline Auriolstraat 16

Industriepark van Gravanches

63051 Clermont-Ferrand cedex 2 Frankrijk

Zo een. 04 73 28 06 06 Fax: 04 73 28 60 41

De publicatiedirecteur van de website is Laurent Windenberger

Updates worden geleverd door Chloe Neyrial.

Voor elke suggestie, informatie, reactie met betrekking tot deze site, aarzel niet om de webmaster te schrijven.

ALGEMENE INFORMATIE

Verwerking van persoonsgegevens (mailinglijst): Uw e-mailadres (dat vrijwillig is geregistreerd) wordt alleen gebruikt om ons antwoord op uw vraag door te sturen. Het zal in geen geval worden meegedeeld aan derden. Overeenkomstig artikel 27 van de wet op de gegevensbescherming van 6 februari 1978 heeft u het recht om uw gegevens te wijzigen en te verwijderen. Hiervoor kunt u ons op elk moment op de hoogte stellen op het adres: webmaster@badabulle.fr

WEBSITE INHOUD

De informatie op de site www.badabulle.fr wordt regelmatig bijgewerkt. Enerzijds worden niet alle producten van Badabulle op deze site gepresenteerd. Aan de andere kant zijn de winkels van het merk niet verplicht om alle Badabulle-producten op deze site te houden. Neem contact op met uw advieswinkel of distributeur voor meer informatie over alle producten en kleuren die beschikbaar zijn in uw geografische gebied. U vindt hun contactgegevens in de rubriek “Vind ons? » van deze site.

De foto's en kleuren die de producten illustreren komen niet in enig contractueel gebied. Indien er fouten worden ingevoerd, kan Badabulle in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Het copyright van de hier weergegeven foto's berust bij Badabulle en de foto's mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Badabulle.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking bestemd voor een klantenbestand. De ontvanger van de gegevens is Badabulle. In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, hebt u recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u. Voor meer informatie kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

Als u dit recht wilt uitoefenen en informatie over uzelf wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met:

BABYMOOV FRANKRIJK

Jacqueline Auriolstraat 16

Industriepark van Gravanches

63051 Clermont-Ferrand cedex 2 Frankrijk

Zo een. 04 73 28 06 06 Fax: 04 73 28 60 41

Mail: webmaster [at] badabulle [punt] fr

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website www.badabulle.fr is ons eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de samenstellende elementen van onze site en in het bijzonder van de merken, logo's, teksten en foto's is ten strengste verboden. De reproductie, verspreiding of het gebruik, met name voor commerciële doeleinden, van deze elementen kan strafrechtelijk worden vervolgd.
Het creëren of gebruiken van hyperlinks naar een of meer pagina's van de site of naar een van de elementen ervan is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Badabulle.
U mag Badabulle en BABYMOOV FRANCE geen schade toebrengen door het gebruik van framing (weergave van de site www.badabulle.fr in een venster van een site van derden) of hyperlinks zonder de uitdrukkelijke toestemming van Badabulle.

TECHNISCHE INFORMATIE

Website ontwerp, productie en hosting

DBM - De Bussac Multimedia

44 avenue van de Verenigde Staten

63000 Clermont-Ferrand Frankrijk

Telefoon: +33 4 73 40 65 65

www.debussac.net

Weergave en raadpleging van de pagina's van de site

De weergave van de pagina's van de site is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1024 x 768, in een palet van 65536 kleuren. We raden u aan deze pagina's te raadplegen met de volgende hoofd-internetbrowsers: Microsoft Internet Explorer versie 9, Mozilla Firefox13, Safari MAC/PC, Google Chrome 20.

Afdrukken van sitepagina's

Alle pagina's van de site zijn beschikbaar in een formaat dat compatibel is met hun afdruk. De gedrukte tekst vermeldt de locatie van het document op de site.

Plug-ins

Sommige documenten zijn beschikbaar in PDF-formaat. Om ze te kunnen openen, raadplegen en printen dient u gebruik te maken van de Acrobat Reader module van Adobe.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie die via deze site toegankelijk is, wordt geleverd zoals ze is. De firma Badabulle geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

Badabulle behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, met name door de site www.badabulle.fr bij te werken

Badabulle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit informatie op deze site.

De gebruiker verbindt zich ertoe op deze site geen informatie door te geven die aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich er dus toe om via deze site geen informatie vrij te geven die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.

Het bedrijf Badabulle stelt alles in het werk om gebruikers te voorzien van beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar website www.badabulle.fr

Sites buiten www.badabulle.fr met een hyperlink naar deze site staan ​​niet onder de controle van Badabulle, die daarom alle verantwoordelijkheid voor hun inhoud afwijst. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.